Kalite Birim Sorumluları
14 Haziran 2022

BİRİM GÖREVLENDİRMELERİ


KALİTE BİRİMİ

Ayşegül HATİPOĞLU

Kalite Yönetim Direktörü -Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi -Sterilizasyon Sorumlusu-İş Yeri Hemşiresi- Dinamik Veri Girişi Sorumlu Personeli

Şerife VURGUN

Kalite Birimi Personeli-Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi Sorumlusu- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Sorumlusu-Çalışan Hakları ve Güvenliği ( Dinamik Veri Girişi) Sorumlu Personeli -Eğitim Sorumlusu-Sağlık Kurulu Sorumlu Personeli

BÖLÜM/BİRİM SORUMLU PERSONEL

Dt. Feride GÖKTAŞ

Protez Laboratuvarı Sorumlu Hekimi-Radyasyon Güvenliği Sorumlu Hekimi

Dt.Ayla TİRYAKİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı

Dt.Ali Galip ÖZTÜRK

Poliklinik Hizmetleri-Farmakovijilans Sorumlu Hekimi

Nazlı ÖZEN

Protez Laboratuvarı  Birim Sorumlusu

İkbal KAHVECİ

Radyasyon Güvenliği Birim Sorumlusu

Ali Alperen TARTAR

Satın Alma Birim Sorumlusu

Emine DEMİRCİ

Biyomedikal Depo Birim Sorumlusu-Materyovijilans Olumsuz Olay Bildirim Sistemi Sorumlusu-Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu

Ferhat AYDOĞAN

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu-Yazılım Donanım Destek Birim Sorumlusu-Tesis Yönetimi Sorumlusu-Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu-USS Sorumlusu

Neşe BAŞPEHLİVAN

Evrak Kayıt ve İşçi Maaş Mutemetliği Birimi Sorumlusu

Oğuzhan HUPAL

Hasta Hakları ve Personel Birim Sorumlusu- Mutemetlik Birim Sorumlusu

Bahadır Osman AYGÜNEŞ

Medikal Depo Birim Sorumlusu -Tıbbi Materyovijilans Sorumlusu

Adem YAVUZER

Ayniyat Depo Birimi Sorumlusu- Faturalandırma Birim Sorumlusu