Değerlerimiz
04 Ocak 2024

DEĞERLER;
*Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
*Hasta ve çalışanlara karşı dürüst davranmak
*İnsan hakları ve yasalara uyum,tıbbi ve insani etiğe bağlılık
*Bilimsel ve teknolojik yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmak
*Çevre ve topluma karşı duyarlı olmak
*Hasta haklarına saygılı olmak
*Katılımcı hoşgörülü yenilikçi bir yönetim anlayışı içerisinde olmak
*Sağlıklı ve güvenilir bir ortamda ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak