Hasta Hakları
27 Şubat 2023

HASTA HAKLARI

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; 'hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki' olarak tanımlanabilir.

Haklarınız :

1. Hizmetten genel olarak faydalanma :
 Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2. Bilgilendirme ve bilgi isteme : Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme : Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.
4. Mahremiyet : Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
5. Reddetme, durdurma ve rıza : Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6. Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
7. Dini vecibeleri yerine getirebilme : Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık : Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma : Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.
10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Sorumluluklarınız:

1. GENEL SORUMLULUKLAR
1.a. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
1.b. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
1.c. Basit durumlara kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
2. SOSYAL GÜVENLİK DURUMU
2.a. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2.b. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşilkart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
3. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME
3.a. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp göremediğini, eğer varsa halen kullanıldığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri eksiksiz bir şekilde vermelidir.
4. HASTANE KURALLARINA UYMA
4.a. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.b. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
4.c. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4.d. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.e. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.f. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5. TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA
5.a. Hasta; 
tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.b. Hastanın; 
tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
5.c. Hasta; 
sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
5.d. Hasta; 
uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.