Faturalandırma Birimi
27 Şubat 2023

fatura.jpgMerkezimizde ayakta muayene olan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

Hatalı işlemler (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili polikliniklere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.   

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve  Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula sisteminde sorgusu yapılarak, interaktif fatura sürecini tamamlamak.

SUT'la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri kurumda görevli personele aktarmak ve bilgilendirmek.

Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.

 Birim Çalışanı
Adem YAVUZER

İletişim
0228 213 01 02 - 181