Ayniyat ve Medikal Birimi
27 Şubat 2023

    
    

Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,ambara giren her türlü  malzeme, eşya, cihaz ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumaktır.

Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,ambara giren ve 2 nci bentte sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak,belge karşılığında ilgililere vermek,Başka yerlerden gelen malların ambara girişlerini düzenlemek,Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek,

Ambar mizanlarınıçıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmaktır.Birim Çalışanları
Adem YAVUZER
Emine DEMİRCİ
Bahadır Osman AYGÜNEŞ

İletişim
0228 213 01 02 - 181