Kalite Birimi
27 Şubat 2023

kalite.jpg


 • Sağlıkta Kalite Standartlarıçerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartlarıçerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartlarıçerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
 • Sorumlular ile koordineli çalışmaktır.
 • Görevini Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları gereği kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerini Sağlık Kurumunda en üst düzeyde uygulanmasını sağlamak.
 • Sağlık Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, uygulamaların denetimini sağlamak ve uymak.
 


Birim Çalışanları
Ayşe Gül HATİPOĞLU
Şerife VURGUN

İletişim
0228 213 01 02 -  104