Diş Çekimi ve Cerrahisi
27 Şubat 2023

diş çekimi ile ilgili görsel sonucu

Diş çekimi, dişin kemikteki soket denilen yuvasından uzaklaştırılması işlemidir. Basit diş çekimi lokal anestezi altında ağız içinde görünen dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir.

Diş Çekimi Onam Formu

Sayın Hasta, Sayın Veli/Kanuni Temsilci:

Bu formun amacı sizi yapılacak tedavi/işlem ile ilgili bilgilendirmek ve rızanızı almaktır. Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz.

LOKAL ANESTEZİ:

*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar:Dişteki/kökteki enfeksiyon tedavi edilmeyecek kadar ilerlemişse çekilmesi gerekir. Protez ya da ortodontik tedavi amaçlı da diş çekimi yapılabilir. Lokal anestezi işlemi ile işlem yapılacak bölge uyuşturularak hastanın ağrı hissetmeden tedavilerini yapmak amaçlanmaktadır.

*Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Lokal anestezi işlemi klinik hekiminiz tarafından yapılır. Lokal anestezi sonrasında herhangi bir komplikasyon geliştiğinde müdahaleleriniz klinik içinde gerçekleştirilebilir. Bedenin belirli bir bölümünün uyuşturulması işlemine lokal anestezi denir. Lokal anestezinin hastaya uygulanacağı tahmini süre 3 ile 5 dakika arasındadır.

*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki etkileri: Mevcut işlemin alternatifi sedasyon veya genel anestezidir. Ancak sedasyon ve genel anestezi işlemleri ameliyathane şartlarında Anestezi uzmanı tarafından uygulanan işlemlerdir.

*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Lokal anestezi sonrası korku, heyecan ya da açlığa bağlı olarak gelişen senkop (bayılma) oluşabilir. Trismus denilen ağız açma güçlüğü yaşanabilir ancak bu durum 2 ila 3 haftada kendiliğinden düzelir. Anestezi yapılırken ağrı ya da ödem oluşabilir. Anestezi yapılan bölgeye komşu sinirlerin etkilenmesi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), geçici şaşılık, geçici körlük, geçici kas zayıflığı, geçici kulak memesi, burun ve dil uyuşukluğu oluşabilir. Bunlar anestezinin etkisi geçince tamamıyla düzelir, ancak hasta anestezili bölgeyi kaşır, ısırır veya çiğnerse kendi kendine de travmatize edebilir. Bazen anestezi tutmayabilir ve tekrarlanması gerekebilir. Bu anestezik maddelerin kullanımı sonrasında çok nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyona (Anjionörotik ödem, Anaflaktik şok, Hipertansiyon, Kızarıklık ve Deri döküntüleri vb.) bağlı yan etkiler görülebilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Lokal anestezi uygulanmaması halinde, hasta işlem sırasında şiddetli ağrı duyabilir, bayılabilir (senkop), ağrı şokuna girebilir ve operasyon sonrası kanamanın artmasına sebep olabilir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde lokal anestezi sağlamak için anestejik maddeler kullanılır. Lokal anestezik maddeler çekim yapılacak bölgeye uygulandığında sinir iletimini geçici olarak durdurur ve yapılan maddenin miktarına, yapılış yerine göre 1- 4 saatlik bir uyuşukluk sağlar.

*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:Lokal anestezik madde verilmeden önce herhangi bir sistemik hastalık, hamilelik, kullandığı tüm ilaçlar ve alerjik bir durum varsa muhakkak hekimine söylenmelidir. Aşırı derecede alkol ve sigara kullanımı anestezinin etkisini zayıflatır.

*Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği:Olası yan etkiler gerçekleştiğinde sorumlu hekim, ilgili sağlık personeli ve mavi kod ekibi tarafından tedaviye yönelik acil tıbbi müdahale hastaya uygulanmaktadır.

*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar: kırılmış/kök kalmış dişler, tedavisi mümkün olmayan aşırı harap dişler, kronik apseli dişler, kanal tedavisi uygulanamayan dişler, sallanan dişler, düşme yaşı yakın yada enfeksiyonu alttaki kalıcı dişe zarar veren problemli süt dişleri, proteze destek olmayacak dişler, ortodonti amaçlı fazla sayıda ya da yanlıs pozisyonda olan dişlere uygulanır. Böylece ağrı, enfeksiyon odakları, kronik apselerin ortadan kaldırılması, protetik ve ortodontik tedaviler için ağız hazırlanması, enfeksiyonun vücudun diğer organlarına yayılarak zarar vermesinin engellenmesi, diş eti hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

*Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Diş çekimi işlemi klinik hekiminiz tarafından, başvurduğunuz klinik içerisinde yapılacaktır. Diş çekimi sırasında herhangi bir komplikasyon geliştiğinde (çekim esnasında dişte kırılma, kanama vb.) müdahaleleriniz klinik içinde gerçekleştirilebilir. Diş çekimi işlemi dişlerin çene kemiği içerisinden cerrahi olarak uzaklaştırılması işlemidir. Diş çekimlerinde tahmini işlem süresi 15 ile 45 dakika arasında değişmektedir.

*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki etkileri: Diş çekiminin alternatifi bulunmamaktadır.

*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Lokal anesteziyle ilgili komplikasyonlar gelişebilir, çekim sırasında diş kırılabilir, bu kırılma sonucu Diş Hekimi tıbbi gerekçelerle hastaya bilgi vererek kök parçalarını doku içinde bırakma kararı alabilir yada Çene Cerrahisine Kliniklerine sevk edilebilir. Çekim sonrası baskı, ağrı ve kanama oluşabilir, çekim yerinde lokal enfeksiyon (alveolit) gelişebilir, dudaklarda ve/veya dilde geçici ya da kalıcı his kayıpları meydana gelebilir, şişlik veya yüzde renk değişikliği oluşabilir. Çekim sonrası ağız açıklığında kısıtlılık, trismus gelişebilir. Çekim esnasında dil, dudak ve yanakta hastanın ani hareket yapmasına bağlı yaralanmalar oluşabilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Diş çekimi gereken bir dişin çekimin yapılmaması sonucu bu dişler ağrı, şişlik hatta çenelerde kemik kayıplarına neden olabilmekte, Enfeksiyon odağı olabilen abseli diş kişinin genel sağlık durumunu da tehdit edebilmektedir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde çekim esnasında lokal anestezi dışında herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Çekim sonrasında kanama oluşması durumunda çeşitli kanama durdurucu ilaçlarla (Transamine amp, K vit amp. vb.) çeşitli kanama durdurucu tıbbi malzemelerle, enfeksiyona karşı alveogly vb. tıbbi malzemeler kullanılabilir.

*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Diş çekim işlemi sonrasında çekim yerinin enfeksiyonlardan korunması için ağız bakımı (diş fırçalama, diş ipi kullanma vb.) önemlidir. Diş çekimi sonrası ağız tamponu yarım saat çıkarılmamalı, tampon sık sık değiştirilip tükürülmemelidir. Diş çekiminden sonra 2 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Diş çekiminden sonraki ilk günlerde yumuşak ve ılık yiyecek ve içecekler alınmalıdır, ağız temizliğine dikkat edilmelidir.

*Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Olası yan etkiler gerçekleştiğinde sorumlu hekim ve ilgili sağlık personeli tarafından acil müdahaleler gerçekleştirilecektir. Kurumumuzdan ayrıldıktan sonra herhangi bir komplikasyonla karşılaşırsanız; kendi klinik hekiminize randevusuz olarak ya da hastanemiz acil kliniklerine başvurabilirsiniz.

Hasta, Veli Veya Kanuni Temsilcinin Onam Açıklaması:

Planlanan tedavinin/ işlemin ne olduğu gerekliliği, tedavinin/ işlemin seyri ve diğer işlem seçenekleri, bunların riskleri, tedaviyi/işlemi kabul etmediğim takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, işlemin/tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri HEKİMİM TARAFINDAN SÖZEL OLARAK AYRINTILI ANLATILDI. Ayrıca BU RIZA FORMUNU OKUYARAK da ayrıntılı bilgi edindim.

Olası yan etkiler gerçekleştiğinde tedavi eden hekim ve ilgili sağlık personeli tarafından Antihistaminik, Adrenalin, Kortizon gibi tedaviye yönelik ilaçların kullanılmasına izin veriyorum.

Bu onam formunda yazılanların tümünü okudum ve /veya bana anlatıldı ve anladım. Yapılacak işlemlerle ilgili soru sormama izin verildi ve sorularım cevaplandı. İlgili tedavinin/işlemin tarafıma yapılmasını kabul ediyorum.

v  Koruyucu ağız ve diş sağlığı, Diş fırçalama teknikleri, Diş sağlığında kullanılan ürünler

v  Dişler Neden Çürür?

v  Yaşlı bireylerde, Engelli Hastalarda, Bebeklerde ve çocuklarda, Hamileler de ağız ve diş sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler hakkında eğitim aldım.