Evrak Kayıt Birimi
05 Haziran 2024

evrakkayıt.jpgMerkezimize gelen ve giden evrakların, kontrolü, taranması, kayıt ve havale edilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Merkezimize gelen önemli ve gizli mesajların usulüne uygun olarak Makama arz edilmesini sağlamak.

Merkezimize gelen evraklar
ın kayda alınması, havalesi ve ilgililere teslim edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.Birim Çalışanı
Murat SAKARYALI

İletişim
0228 213 01 02 - 207