Evde Sağlık Birimi
27 Şubat 2023

AĞIZ VE DİŞ HASTANESİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Evde sağlık. hizmetleri kapsamında verilebilecek diş hekimliği hizmetleri, klinik ortama taşınması mümkün ve gerekli olmayan hastalarda, hastalığın tipi ve derecesine göre ilgili uzman konsültasyonu sağlandıktan sonra; oral muayene, diş ve diş eti enfeksiyonları için medikasyon(tedavi), özellikle çocuk hastalarda topikal florür uygulaması gibi koruyucu uygulamalar, hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi verilmesi, aspirasyon riski olan, mobil diş çekimleri, sabit restorasyan gerektirmeyen total/parsiyel protez, daha önceden yapılmış olan protez ve tedavilerin kontrollerinin yapılması, protez vuruğunun alınması, kırık tamiri ve benzeri işlemlerin evinde ve aile ortamında sağlanmasıdır.

Ancak hastanın genel durumu ve hastalık sınıflaması ev ortamında tedavi olmasına imkân tanımıyor ise diş tabibince değerlendirilerek mutlaka ilgili ADSM’ne nakli sağlanır ve gerekli tedavisi burada yapılır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

  • Evde takibi zorunlu engelli hastalar
  • Kanser hastaları
  • İleri derece koah hastaları
  • Yaşlı, yatalak ve benzeri durumda olan hastalar

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

  • 444 38 33 numaralı hattan hastanın kimlik,adres ve telefon bilgileri ile başvurulur.
  • Hastanemizin 0228 213 01 02  hattan ya da hastanemizin evde sağlık hizmetleri biriminden bilgi alınabilir.