Evde Sağlık Hizmetleri
27 Şubat 2023

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
EVİNİZDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ

444 38 33

Bir toplumun kalkınması ve gelişmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının rolü büyüktür. Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergeleridir. Bu amaç itibariyle Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezimiz Valilik oluru ile  kurulmuş olup devlet hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri ile halkımıza hizmet vermektedir.

Hangi Hastalara Hizmet Verir?

Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan ve ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.Evde sağlık hizmeti alıpta ağız ve diş sağlığı ihtiyacı olan hastalar müracaat edebilir.

Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, sağlık kuruluşuna gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hasta grubu hizmet kapsamında değildir.         

Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 il ambulans servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, diş tabibi (ADSM bünyesinde) bir hemşire, bir sağlık memuru, diş protez teknisyeni (ADSM bünyesinde) ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.

Görevleri Alanları Nelerdir

  • Daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir.
  • İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete eder.
  • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olur.
  • Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirir.
  • Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verir.
  • Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlar.

Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurulur?

Hasta veya yakını ilgili telefonlardan arayarak veya evde sağlık hizmeti birimlerinde bulunan Hasta Başvuru Formunudoldurmak kaydıyla başvuru yapar. Türkiye’nin genelinde tesis edilen 444 38 33 (444 EV DE)  telefon numarası mesai saatleri içerisinde aranabilir.

Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda yerinde değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu konusunda, olumlu veya olumsuz olup olmadığına bakılmaksızın en kısa sürede bilgi verilir.

 

Evde Sağlık Hizmeti talebinizde;

0 (228) 213 01 02

nolu telefondan ilgili görevlimizle irtibat kurunuz.