Kanal (Endodonti) Tedavisi
27 Şubat 2023

Kanal.jpg

Çürükler dişin pulpasına  ( sinirler ) kadar ilerlemişse kanal tedavisi gerekir fakat her diş kanal tedavisi ile kurtulamayabilir. Kanal tedavisinde dişin kökleri açılır, kökün içindeki sinirler alınıp kökleri antibakteriyel bir şekilde yıkanıp temizlenir özel dolgu maddesiyle doldurulur. Kanal yapılan dişin üzerine yine dolgu veya diş kaplama yapılır ve böylece işlem tamamlanır. Endodonti kanal tedavisi alanının uzmanlığıdır.

                                                                                                                                    Kanal Tedavisi Onam Formu

Sayın Hasta, Sayın Veli/Kanuni Temsilci:

Bu formun amacı sizi yapılacak tedavi/işlem ile ilgili bilgilendirmek ve rızanızı almaktır. Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz.

*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar: Kanal tedavisi dişin özünde bulunan dokuların ve çürüğün temizlenmesi ve kök kanalı içerisine ilaçların konularak enfeksiyonun kurutulması esasına dayanır. Lokal anestezi işlemi ile işlem yapılacak bölge uyuşturularak ağrıyı engellemek ve dolayısıyla hastanın ağrı hissetmeden tedavilerini yapmak amaçlanmaktadır.

*Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Lokal anestezi işlemi klinik hekiminiz tarafından, başvurduğunuz klinik içerisinde yapılacaktır. Lokal anestezi sonrasında herhangi bir komplikasyon geliştiğinde müdahaleleriniz klinik içinde yada acil müdahale odalarında gerçekleştirilebilir. Bedenin belirli bir bölümünün uyuşturulması işlemine lokal anestezi denir. Lokal anestezinin hastaya uygulanacağı tahmini süre 3 ile 5 dakika arasındadır.

*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki etkileri: Mevcut işlemin alternatifi sedasyon veya genel anestezidir. Ancak sedasyon ve genel anestezi işlemleri ameliyathane şartlarında Anestezi uzmanı tarafından uygulanan işlemlerdir.

*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Lokal anestezi sonrası korku, heyecan ya da açlığa bağlı olarak gelişen senkop (bayılma) oluşabilir. Trismus denilen ağız açma güçlüğü yaşanabilir ancak bu durum 2 ila 3 haftada kendiliğinden düzelir. Anestezi yapılırken ağrı ya da ödem oluşabilir. Anestezi yapılan bölgeye komşu sinirlerin etkilenmesi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), geçici şaşılık, geçici körlük, geçici kas zayıflığı, geçici kulak memesi, burun ve dil uyuşukluğu oluşabilir. Bunlar anestezinin etkisi geçince tamamıyla düzelir, ancak hasta anestezili bölgeyi kaşır, ısırır veya çiğnerse kendi kendine de travmatize edebilir. Bazen anestezi tutmayabilir ve tekrarlanması gerekebilir. Bu anestezik maddelerin kullanımı sonrasında çok nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyona (Anjionörotik ödem, Anaflaktik şok, Hipertansiyon, Kızarıklık ve Deri döküntüleri vb.) bağlı yan etkiler görülebilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Lokal anestezi uygulanmaması halinde, hasta işlem sırasında şiddetli ağrı duyabilir, bayılabilir (senkop), ağrı şokuna girebilir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde lokal anestezi sağlamak için artikain, bupivakain, lidokain, mepivakain, prilokain, benzokain vb.etken maddeli anestejik maddeler kullanılır. Lokal anestezik maddeler dolgu yapılacak bölgeye uygulandığında sinir iletimini geçici olarak durdurur ve yapılan maddenin miktarına, yapılış yerine göre 1- 4 saatlik bir uyuşukluk sağlar.

*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Lokal anestezik madde verilmeden önce herhangi bir sistemik hastalık, hamilelik, kullandığı tüm ilaçlar ve alerjik bir durum varsa muhakkak hekimine söylenmelidir. Aşırı derecede alkol ve sigara kullanımı anestezinin etkisini zayıflatır.

*Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Olası yan etkiler gerçekleştiğinde sorumlu hekim, ilgili sağlık personeli ve mavi kod ekibi tarafından tedaviye yönelik Antihistaminik, Adrenalin, Kortizon gibi hayat kurtaran ilaçlar ve acil tıbbi müdahale hastaya uygulanmaktadır.

KANAL TEDAVİLERİ:

*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar: : Dişlerde oluşan çürük zamanında temizlenip dolgu yapılmaz ise çürüğü oluşturan mikroorganizmalar dişin derin dokularına ilerleyerek dişin özüne ulaşır ve enfeksiyona sebep olur. Kanal tedavisi dişin özünde bulunan dokuların ve çürüğün temizlenmesi ve kök kanalı içerisine ilaçların konularak enfeksiyonun kurutulması esasına dayanır. Canlı dişlerin veya canlı olmayan dişlerin içindeki damarlar ve sinirler kanal aletleri kullanılarak dişten uzaklaştırılır. Kök kanalı içindeki infeksiyon kurutulduktan sonra diş özünün bulunduğu kanallara dolgu yapılır. Amaç dişin çekilmeden kurtulabilmesidir.

*Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Kanal tedavisi işlemi klinik hekiminiz tarafından,hastanın yaşına ve uyumuna göre 30 ile 60 dakika arasında değişebilmektedir. Kanal tedavisi işlemlerinde dişteki enfeksiyonun durumuna göre birden çok seansa yapılabilir.

*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki etkileri: Kanal tedavisi işleminin alternatifi bulunmamaktadır. Dişe kanal tedavisi yapılmazsa çürümeye ve enfeksiyon kaynağı olmaya devam eder. Dişte ağrı ve abse, diş kaybı olabilir.

*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Lokal anesteziyle ilgili komplikasyonlar gelişebilir. Kanal tedavisi esnasında dişte ve dişin kökünde perferasyon oluşabilir. Tedavi sırasında kök kanalı içerisinde kullanılan küçük aletlerin azda olsa kırılma riski vardır. Kırılan kanal aletinin pozisyonuna ve dişin durumuna göre hekim kararıyla alet kanalda bırakılabilir. Kanal tedavisi sonrası kökte enfeksiyon, kök kanalında tıkanıklık oluşabilir. Kanalın tıkalı olmasına bağlı olarak kanalda eksik dolum, kök ucundaki enfeksiyona bağlı olarak kanal kökünü taşan dolum yapılabilir. Tedavilerden sonra kısa süreli sıcak - soğuk hassasiyeti oluşabilir, zamanla kaybolur. Dolgu düşebilir, aşırı madde kaybı olan dişler kırılabilir. Boyar madde içeren yiyecek ve içecekler dolgunun zamanla renk değiştirmesine neden olabilmektedir. Dişte tedaviye cevap vermeyen bir enfeksiyon oluşabilir ve diş çekime gidebilir. Hastada tedavi amaçlı kullanılan materyallere karşı alerji gelişebilir. Hastanın verdiği ani tepkilerle dil, dudak, mukoza yaralanmaları oluşabilir ya da hasta kullanılan küçük malzemeleri aspire edebilir.Komplikasyon gelişme durumunda diş çekime gidebilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Dişe kanal tedavisi işlemleri uygulanmazsa ilgili dişte bir süre sonra ağrı, abse, şişlik, fistül ve diş eti hastalıkları oluşabilir ve çekilmesi gerekebilir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde dolgu esnasında lokal anestezi dışında herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Kanal tedavisi işlemlerinde çeşitli kanal patları ve çeşitli antiseptik solüsyonlar kullanılmaktadır.

*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Ön diş ışınlı dolgular dikkatli kullanılmalıdır, sert şeyler ısırılmamalıdır. Amalgam dolgulardan sonra dolgunun sertleşmesi için 2 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Dolgudan sonraki ilk günler çiğneme esnasında hassasiyet olabilir.

*Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Olası acil yan etkiler gerçekleştiğinde sorumlu hekim ve ilgili sağlık personeli tarafından acil müdahaleler gerçekleştirilecektir. Kurumuzdan ayrıldıktan sonra herhangi bir komplikasyonla (kanal tedavisi yapılan dişte şiddetli ağrı, şişme, uzun süren soğuk sıcak hassasiyeti, dolguda düşme/kırılma vb.) karşılaşırsanız, kendi klinik hekiminize randevusuz olarak ya da hastanemiz acil kliniklerine 24 saat başvurabilirsiniz.

Hasta, Veli Veya Kanuni Temsilcinin Onam Açıklaması:

· Planlanan tedavinin/ işlemin ne olduğu gerekliliği, tedavinin/ işlemin seyri ve diğer işlem seçenekleri, bunların riskleri, tedaviyi/işlemi kabul etmediğim takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, işlemin/tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri HEKİMİM TARAFINDAN SÖZEL OLARAK AYRINTILI ANLATILDI. Ayrıca BU RIZA FORMUNU OKUYARAK da ayrıntılı bilgi edindim. Olası yan etkiler gerçekleştiğinde tedavi eden hekim ve ilgili sağlık personeli tarafından Antihistaminik, Adrenalin, Kortizon gibi tedaviye yönelik ilaçların kullanılmasına izin veriyorum. Bu onam formunda yazılanların tümünü okudum ve /veya bana anlatıldı ve anladım. Yapılacak işlemlerle ilgili soru sormama izin verildi ve sorularım cevaplandı. İlgili tedavinin/işlemin tarafıma yapılmasını kabul ediyorum.

v  Koruyucu ağız ve diş sağlığı, Diş fırçalama teknikleri, Diş sağlığında kullanılan ürünler

v  Dişler Neden Çürür?

v  Yaşlı bireylerde, Engelli Hastalarda, Bebeklerde ve çocuklarda, Hamileler de ağız ve diş sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler hakkında eğitim aldım.