Personel Özlük Birimi
05 Haziran 2024non.jpg

Personel özlük işlerinden sorumludur.Personel Biriminden sorumlu şef, yataklı sağlık kuruluşunda çalışan bütün personelin  ; kadro, terfi, nakil, izin, sicil, atama, emeklilik, sigorta, disiplin, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar konularındaki iş ve işlemlerini  mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlar.İstirahatı gerektiren hastalık halinde istirahat verilen personelin istirahat işlemlerini kişisel dosyasına işlemek  ve  yönetmenliğinin kendisine yüklediği görev ve hizmetleri yapar.Disiplin soruşturmaları yazışmalarını yürütür.Birimine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve denetler.Mahiyetinde çalışan personelin işe geliş ve gidişlerini, görevlerini zamanında yapıp yapmadıklarını kontrol eder.Personelin görevleri ile ilgili olarak bilgilerinin artırılması için genelge ve genel yazıların açıklamalarını yapar.Yıllık İzin talep formunun hazırlanmasını temin eder.Kurumun diğer kurumlar ve şahıslar ile ilgili yazışmalarını yapar,Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.Birim Çalışanları
Murat SAKARYALI

İletişim
0228 213 01 02 -207